Seřadit:

Distanční certifikace – Krok za krokem

Kolik otázek obsahují zkoušky na úvěry?

Rozšíření skupiny odbornosti na pojištění

Nabízím životní i neživotní pojištění, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím pojištění velkých pojistných rizik, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím pojištění podnikatelů, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím občanské pojištění, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím pouze pojištění aut (motorových vozidel), jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím pouze neživotní pojištění, jaký typ zkoušky na pojištění je pro mne vhodný?

Nabízím pouze životní pojištění, jaký typ zkoušky na pojištění je pro mne vhodný?

Mám problém na distanční certifikaci, co mám dělat?

Distanční zkouška, co když mi vypadne internet?

Jak předejít výpadku internetového připojení u distančních certifikací?

Kolik stojí vykonání distanční zkoušky?

Konání distanční zkoušky

Distanční certifikace – požadavky a podmínky

Složil jsem zkoušku na investice, co dále?

Vystudoval jsem finanční poradenství – mám povinnost k vykonání zkoušky investičního zprostředkovatele?

Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?