Seřadit:

Jak předejít výpadku internetového připojení u distančních certifikací?

Kolik stojí vykonání distanční zkoušky?

Konání distanční zkoušky

Distanční certifikace – požadavky a podmínky

Složil jsem zkoušku na investice, co dále?

Vystudoval jsem finanční poradenství – mám povinnost k vykonání zkoušky investičního zprostředkovatele?

Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?

Jaké informační povinnosti vůči ČNB má investiční zprostředkovatel (IZ) od ledna 2018?

Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?

Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky „všeobecných znalostí“ u zkoušky na investice?

Musím zkoušku na investice opakovat když jsem ji složil před 3.1.2018?

Složil jsem zkoušku na úvěry, co dále?

Musí mít subjekt, který zprostředkovává úvěry pro právnické osoby, zkoušku podle zákona 257/2016 Sb.?

Mám úspěšně splněnou zkoušku zaměřenou na Úvěr na bydlení (případně Úvěr jiný než na bydlení) a potřebuji Souhrnnou zkoušku pro všechny skupiny úvěrů, jakou zkoušku musím skládat?

Pokud bych udělal testy na spotřebitelský úvěr a pak odešel do jiné společnosti, musel bych dělat testy znovu? Případně neplatí se něco navíc?

Máme společnost, která je Vázaným zástupcem. Jsme dva jednatelé, stačí certifikace jednomu z nás nebo musíme mít oba?

Jak probíhá prokazování odborné způsobilosti u právnických osob?

Ze zákona vyplývá: “V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.” Jak bude v praxi probíhat zápis poradců, kteří spolupracují s více společnostmi?

Jak se mohu na zkoušku na úvěry připravit?