Jak nahrát osvědčení do uživatelského účtu

Všechny důležité certifikáty si můžete nahrát do vašeho uživatelské účtu. Vyplníte údaje z osvědčení a náš systém vás automaticky upozorní před koncem platnosti na povinnost obnovení daného kurzu nebo zkoušky. Jako je např. certifikace na penze, kurzy GDPR, AML a v neposlední řadě také následné vzdělávání.

  1. Přihlaste se do svého uživatelského účtu, kliknete na políčko Absolvované zkoušky a kurzy

2. Následně kliknete na zelené tlačítko Přehled osvědčení v dalším kroku Nahrát osvědčení

3. Nyní přejdete k vyplnění formuláře a nahrání osvědčení

Datum dokončení => zde vyplníte datum kdy jste zkoušku absolvovali

Společnost => vyplníte společnost u které jste osvědčení získali.

 

Pozor: ČNB 25. 2. 2022 odňala spolku Institut aplikovaného práva povolení k činnosti akreditované osoby. Česká národní banka upozorňuje, že osvědčeními o vykonání odborné zkoušky pořádané spolkem Institut aplikovaného práva, z. s. po datu odejmutí povolení k činnosti akreditované osoby nelze prokazovat splnění podmínky odborné způsobilosti.