Distanční certifikace – požadavky a podmínky

1. Minimální požadavky

Hardware

2 různá elektronická zařízení 

 • Hlavní elektronické zařízení (osobní počítač, notebook)
 • Dohledové zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon apod.)
 • Každé zařízení musí mít funkční kameru a mikrofon.

Software

 • internetový prohlížeč (např: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari)

Další

 • Osvětlená a uzavíratelná místnost
 • Internet stahování (download): 3 Mbps
 • Internet odesílání (upload): 3 Mbps
 • Otestovat rychlost připojení

2. Podmínky pro distanční zkoušky

 • Součástí zkoušky je audiovizuální přenos.
 • Z části nebo celé odborné zkoušky bude vyhotoven záznam.
 • Budete vyzváni k ověření totožnosti na dálku.
 • Během certifikace nemůžete po celou dobu opustit své pracovní místo ani místnost.
 • Kamera a mikrofon musí být po celou dobu zapnuté, budou snímat zkoušeného.
 • Jakékoliv jiné elektronické zařízení, které je v místnosti umístěno, musí být po celou dobu konání zkoušky vypnuto a nesmí být ze strany zkoušeného po celou dobu konání zkoušky využito.
 • Během zkoušky nemůžete mít připojený druhý monitor k hlavnímu zařízení.
 • Po celou dobu konání zkoušky musí být zkoušený sám nebo s dalšími uchazeči, kteří skládají odbornou zkoušku ve stejném termínu.
 • Na svém pracovním místě můžete mít: čistý papír z obou stran, psací potřeby, kalkulačku, která není současně komunikačním zařízením (kalkulačka na PC nebo mobilu není povolena), případně brýle a pití.
 • V případě výpadku spojení jste u zkoušky neuspěl.
 • Nesplnění těchto podmínek je důvodem k nepřipuštění ke zkoušce a uchazeč tímto u zkoušky neuspěl.
 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.

Podmínky pro více osob v jedné místnosti

 • Více uchazečů v jedné místnosti nám musíte oznámit předem na email: podpora@vectorcertifikace.cz.
 • V případě více uchazečů v jedné místnosti, musí mít každý uchazeč vlastní Elektronické zařízení, vlastní pracovní místo vhodné pro konání odborné zkoušky (např. stůl, židle), které bude dostatečně osvětlené a mezi uchazeči musí být dostatečné rozestupy.
 • Maximální počet uchazečů v jedné místnosti jsou 3.

Příprava na zkoušku

 1. Instrukce pro připojení k distanční zkoušce naleznete na stránce http://app.vectorcertifikace.cz/elearning/certifikace/distancni/
 2. Na této stránce si budete moci zaslat i odkaz pro  videokonferenci na druhé zařízení. 
 3. Minimálně týden před termínem certifikace si otestujte, že vám vše funguje na obou zařízeních.
 4. Pokud budete mít jakýkoliv problém s připojením, kontatkujte nás.