Kdy musím splnit následné vzdělávání na pojištění, když zkouška proběhla předloni a nejsem zapsán/a do registru ČNB?


Dotaz: „Odbornou zkoušku jsem absolvoval/a např. předloni, ale ještě jsem nebyl/a zapsán/a v registru ČNB. Musím splnit následné vzdělávání na pojištění před zápisem do registru ČNB nebo mám čas do 31.12.?

Pokud osoba složí odbornou zkoušku na pojištění v jednom kalendářním roce, další rok nevykonává činnost a není zapsána do registru ČNB, pak platí: 

Pokud chce následující rok vykonávat činnost pracovníka podílejícího se na distribuci pojištění, musí před zápisem do registru ČNB absolvovat následné vzdělávání na pojištění v rozsahu 15 hodin.  Absolvování následného vzdělávání na pojištění je jednou z podmínek odborné způsobilosti (viz § 56 odst. 1 ZDPZ), která je podmínkou zápisu do registru ČNB.

Nestačí ho tedy absolvovat do 31.12. po zápisu do registru ČNB.

Může vás zajímat také tato otázka: Musím znovu skládat zkoušku když obnovím činnost?