Absolvování kurzů následného vzdělávání v následujícím roce


Dotaz: ,,Pokud poradce absolvuje kurz následného vzdělávání v jednom kalendářním roce a v dalším kalendářním roce je tento kurz opět v nabídce (za předpokladu, že je kurz aktuální), může ho znovu absolvovat?“

Jestliže osoba absolvuje kurz následného vzdělávání v jednom kalendářním roce a v dalším kalendářním roce je tento kurz opět v nabídce, tak za podmínky, že obsah tohoto kurzu je aktuální, je možné jej opět absolvovat. Naše kurzy jsou pravidelně každý rok aktualizovány.