Rozšíření skupiny odbornosti na pojištění


V případě, že jste již absolvovali odbornou zkoušku a kdykoliv v budoucnu budete chtít nabízet i další typy pojištění nad rámec vaší aktuální skupiny odbornosti, je možné si rozšířit skupinu odbornosti jedním z následujících způsobů.

Pro přidání skupiny odbornosti životního pojištění, k již absolvované zkoušce neživotního pojištění se zachováním stejné skupiny odbornosti neživotního pojištění vám stačí absolvovat odbornou zkoušku I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Pro přidání skupiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce životního pojištění vám stačí absolvovat jednu z odborných zkoušek na neživotní pojištění, tedy II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) nebo V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min). Výsledná skupina odbornosti bude stejná jako odpovídající typ kombinované zkoušky.

Pro zvýšení supiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce je třeba vykonat vyšší (obsáhlejší skupinu odbornosti) neživotního pojištění. Nově absolvovaná skupina odbornosti tedy nahradí původně vykonanou skupinu odbornosti odborné zkoušky.

V případě, že si budete rozšiřovat stupeň odbornosti a u odborné zkoušky neuspějete, původně získaná odbornost vám zůstane. Nemůže se tedy stát, že byste o původně získanou zkoušku přišli.

Dle tohoto postupu byste měli být schopni vybrat si nejlepší typ certifikace na pojištění podle toho, který typ pojištění nabízíte svým klientům.

Zároveň jsme zdůraznili úskalí, na která je třeba myslet při výběru skupiny odbornosti, tedy zda motorové vozidlo neslouží k podnikatelské činnosti, případně zda dané pojištění nespadá do odbornosti velkých pojistných rizik.

Na našich stránkách můžete nalézt podrobný přehled všech typů certifikací na pojištění včetně dalších detailů.