Jaké informační povinnosti vůči ČNB má investiční zprostředkovatel (IZ) od ledna 2018?


  • IZ informuje ČNB o významných změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
  • IZ má vůči ČNB zároveň povinnost informovat o jakékoliv změně týkající se vedoucího orgánu IZ nebo jeho členů, a to 1 měsíc před provedením této změny, případně bez odkladu po změně, která nastala nezávisle na vůli IZ.
  • Pravidelné informační povinnosti se na IZ v současnosti neuplatní, ale odpovídající informace o poskytovaných službách, přijatých a předaných pokynech, finanční situaci a výsledcích hospodaření musí IZ mít k dispozici a poskytnout ČNB na vyžádání.

Kompletní odpověď ČNB naleznete zdeInformační povinnost investičního zprostředkovatele vůči ČNB.