Zdaňovací období VECTOR Certifikace, s.r.o. a nemožnost vratek ani úprav dokladů po jeho ukončení


Zdaňovací období VECTOR Certifikace, s.r.o. je vždy od 1.7. do 30.6 následujícího roku. Následně podáváme hlášení na Finanční správu a je pro nás problém účetní doklady jakkoliv měnit, aniž by to nemělo dopad na hospodářský výsledek zdaňovacího období. Proto upozorňujeme, že pokud máte nějakou objednávku, která je uhrazena v jednom účetním období, ale nejste si jisti, že ji využijete v následujícím účetním období, je třeba vratku uplatnit včas (tj. před koncem účetního období, ve kterém byla uhrazena).

Poté Vám můžeme nabídnout, že platbu ponecháme uhrazenou na pozdější termín a jiný typ certifikační zkoušky (až se pro něj v budoucnu rozhodnete) nebo o převod Vaší platby na jiného Vámi vybraného účastníka nebo na jiný produkt.