Odbornosti následného vzdělávání na pojištění


Jak složit balíček 15 hodin na pojištění?

Při skládání balíčku volte kurzy dle své současné praxe, případně s ohledem na blízkou budoucnost plánovanou v mezích svého oprávnění. Složení balíčku musí obsahovat kurz/kurzy zaměřené přímo na vaši skupinu odbornosti. Dále pak můžete využít kurzy s nižší odborností a obecné kurzy.

Jaké skupiny odbornosti máte zapsány v registru České národní banky si můžete ověřit zdarma online na stránce: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS)

Příklad 1:
• Složená zkouška č. VII – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
• Váš balíček musí obsahovat kurzy zaměřené na životní pojištění (ŽIV) a neživotní občanské pojištění (NOP). Dále pak můžete využít kurzy zaměřené na pojištění motorových vozidel (PMV) a obecné.

Příklad 2:
• Složená zkouška zkouška č. IX – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
• Váš balíček musí obsahovat kurzy zaměřené na životní pojištění (ŽIV) a velká pojistná rizika (VPR). Dále pak můžete využít kurzy zaměřené na pojištění motorových vozidel (PMV), neživotní občanské pojištění (NOP), neživotní pojištění podnikatelů (NPP) a obecné.

Příklad 3:
• Složená zkouška zkouška č. I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
• Váš balíček musí obsahovat kurzy zaměřené na životní pojištění (ŽIV). Dále pak můžete využít kurzy obecné.

Označení skupin na osvědčení

Na vydaných osvědčení jsou uvedeny všechny skupiny odbornosti, ke kterým se daný program či kurz následného vzdělávání vztahuje (dle bodu 3 Benchmarku 2021/3). Obecné programy obsahují na osvědčení všechny skupiny odbornosti.

Vzhledem k tomu, že podle přílohy vyhlášky č. 195/2018 Sb., jsou u neživotního pojištění „podřazené“ tematické oblasti vždy také zařazeny do nadřazené tematické oblasti, jsou na osvědčení uvedeny všechny skupiny odbornosti, které obsahují danou tematickou oblast. Například kurz zaměřený na pojištění motorových vozidel (PMV) obsahuje na osvědčení skupiny PMV, neživotní občanské pojištění (NOP), neživotní pojištění podnikatelů (NPP) a velká pojistná rizika (VPR). Hlavní zaměření kurzu je ale jen PMV.

Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.