Do kdy musím dokončit programy následného vzdělávání na pojištění?

Programy následného vzdělávání na pojištění musíte stihnout absolvovat do 31.12. daného roku poté se programy i objednávky uzavřou. Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok.