Ze zákona vyplývá: “V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.” Jak bude v praxi probíhat zápis poradců, kteří spolupracují s více společnostmi?

Veškeré náležitosti formulářů pro registraci VZ lze nalézt v metodice na webu ČNB. V praxi to bude o interní komunikaci a pokud má VZ vazbu na více nadřízených, měl by postupovat proaktivně.