Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?


Ano, podle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT zaniká oprávnění k činnosti vázaného zástupce „zánikem všech oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona, kterých se zastoupení týká“, a to bez ohledu na skutečnost, zda došlo k úhradě správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce.

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce tedy zaniká také, pokud nedojde k prodloužení povolení k činnosti zastoupeného investičního zprostředkovatele.

Kompletní odpověď ČNB naleznete zdeZánik oprávnění vázaného zástupce v souvislosti se zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného.