Výpadek testu během distanční zkoušky


Pokud se stane, že se účastníkovi přeruší během distanční certifikace test, komisař klikne v administraci na: Resetovat test. Účastníkovi se následně zobrazí stejný test, kde bude mít účastník i předvyplněné původní odpovědi.

Postup:

  1. Pokud se účastník během zkoušky dostane ze stránky s testem a pokusí se znovu kliknout na Zahájit zkoušku, zobrazí se mu červené upozornění, že zkouškový test byl již vygenerovaný (stejně jako doposud).

2. Komisař, ale nyní může v administraci kliknout na Resetovat test – tím se nově neztratí původní test, ale účastníkovi se zobrazí původní test kde bude mít uložené i doposud vyplněné odpovědi. Odpovědi se ukládají u účastníka na PC, takže komise ani Vector nemá k odpovědím přístup. Pokud by se toto opakovalo a účastník by se dostal opakovaně mimo stránku s testem musí komisař znovu Resetovat test. Pokud by některý z účastníků používal starý prohlížeč, tak mu to fungovat nebude. Procento těchto účastníků bude ale mizivé.

3. Jakmile účastník opět pokračuje v testu, tak počítání času bude pokračovat dle původního časového limitu včetně času, který účastník strávil mimo test.