Pracovní postup pro distanční certifikace


Před zkouškou

 1. Pro monitoring uchazečů používáme aplikaci https://video.vectorcertifikace.cz
  • Každý uchazeč má svoji vlastní videokonferenci, kde má na hlavním zařízení nastavené sdílení obrazovky, video a zvuk.
  • Na druhém zařízení má nastavené pouze video a zvuk musí být vypnutý
  • Záznam z těchto videohovorů se neukládá.
  • Pokud je internetové připojení nestabilní, tak se někdy schová video a zobrazí se pouze černý čtverec. Při kliknutí na čtverec se znovu zobrazí video. Je potřeba odlišit, kdy nefunguje internet pro uchazeče a kdy je problém s připojením na straně komisaře.
 2. Uchazeč vykonává test v aplikaci Vectoru https://www.app.vectorcertifikace.cz/elearning/certifikace/distancni/ na svém Elektronickém zařízení (osobní počítač, notebook, tablet, mobilní telefon anebo obdobné zařízení). Z našich zkušeností doporučujeme použít jako hlavní zařízení osobní počítač nebo notebook. Jako druhé zařízení tablet, mobilní telefon nebo obdobné zařízení.
 3. Uchazeč nemůže během distanční certifikace opustit své pracovní místo ani místnost. Výjimkou může být jedině když komisaři ukazuje místnost během zkoušky na vyzvání zkušebního komisaře.
 4. Je vyžadováno použití 2 Elektronických zařízení pro dostatečný dohled – minimálně jedno zařízení musí mít trvale zapnutou kameru umístěnou tak, aby po celou dobu zkoušky byl snímán obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru, jsou-li využívány. Na jednom zařízení musí být zapnutý i mikrofon a reproduktory.
 5. Všichni komisaři dohlíží na všechny uchazeče. Max 18 uchazečů na komisi (6 účastníků na jednoho komisaře).
 6. Každý komisař má přidělené uchazeče, které má primárně na starosti, zejména v oblasti komunikace a kontroly. Dohled nad všemi uchazeči dozorované komisí vykonává vždy alespoň 1 komisař, pokud ostatní mezitím například komunikují s jiným uchazečem.
 7. Vypínání zvuku pro jednotlivé účastníky
  • Pokud například jiný komisař hovoří s účastníkem a vy potřebujete mluvit s jiným účastníkem, tak aby vás hovor nerušil
  • Reproduktor pro danou stránku se vypne pomocí rozšíření v prohlížeči – https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg/
  • Je potřeba kliknout na tlačítko Přidat do Chrome. Pak se zobrazí rozšíření v prohlížeči při kliknutí na ikonku v pravém horním rohu okna prohlížeče
  • Pokud je reproduktor aktivní – vše bude slyšet. Při kliku na reproduktor se záložka ztlumí a nebude nic slyšet.
 • Snímek obrazovky se udělá pomocí stistknutí klávesy Windows + PrtScn zároveň.

Po stisknutí této kombinace  kláves se Snímky obrazovky uloží do složky Obrázky / Snímky Obrazovky

Návod jak udělat printscreen – https://wintip.cz/571-jak-udelat-screenshot-ve-windows-10

Registrace

 1. Předseda komise: primárně neregistruje ale kontroluje registrace a dohlíží na účastníky u kterých již test probíhá.
 2. Komise je v administraci uvedena vždy v horním řádku nad seznamem účastníků tzn. Předseda : —, 1. Komisař:—, 2.Komisař:—-
 3. 1 a 2 komisař registrují účastníky až do doby než budou všichni účastníci zaregistrováni.
 4. Po ukončení všech registrací si následně komisaři mezi sebou předají všechny své účastníky tak jak je mají přidělené a uvedené v administraci v řádku 1 a 2 komisař.
 5. Důležité hlavně je,  aby po celou dobu průběhu zkoušky byl u každého účastníka připojený alespoň 1 komisař nebo administrátor.

Komisaři i administrátor musí být k dispozici připojeni minimálně 30 minut před zahájením zkoušky a potvrdit do Hangoutu, že je připraven a že vše funguje.

Každý administrátor a komisař má ve svém účtu v aplikaci Vectoru sekci Administrace pro komisaře, kde je přehled všech termínů certifikací pro daný den.

https://www.app.vectorcertifikace.cz/administrace-komisari/

Po kliknutí na tlačítko Video u daného účastníka se otevře videokonference.

Po otevření videokonference má komisař vypnutou kameru i mikrofon. V případě potřeby si komisař zapne kameru anebo mikrofon pomocí tlačítek.

Registrace je pro každého uchazeče zvlášť s jedním komisařem/administrátorem a vlastní videokonferencí.

Při registraci má  administrátor/komisař otevřené pouze okno s registrovaným uchazečem, aby je nerušili ostatní uchazeči.

Uchazeč má ve svém uživatelském účtu u Vectoru stránku s nastavením dohledové aplikace. Na tuto stránku se dostane ze svého uživatelského účtu u Vectoru

https://www.app.vectorcertifikace.cz/

Když je účastník na této stránce, tak ho již vidíme na videu v dohledové aplikaci.

Nejprve účastníka přivítáme a představíme se.

Dobrý den,

mé jméno je … Vítám Vás na distanční zkoušce.

Nejprve se vás zeptám, zda máte připravený doklad totožnosti, zda máte obě zařízení připojené v nabíječkách, případně zde nepotřebujete na WC. Od této chvíle již nebude možné opustit místnost.

Sdílení obrazovky

Je potřeba zkontrolovat, zda má účastník nasdílenou svoji obrazovku. Pokud má obrazovku již nasdílenou, tak je možné pokračovat dále. Obrazovku nasdílí účastník pomocí zeleného tlačítka Sdílet obrazovku v horní liště.

Klikněte na zelené tlačítko v horní liště Sídlet obrazovku.

Objeví se vám bílé okno s nastavením sdílení obrazovky.

Klikněte na malý náhled obrazovky v záložce celá obrazovka (Your entire screen) – tím se vám aktivuje tlačítko Sdílet (Share) v pravo dole.

S tímto krokem mají účastníci největší problém, musí kliknout myší na malý obrázek obrazovky uprostřed bílého okna, aby se jim aktivovalo tlačítko Sdílet (Share).

Klikněte na modré tlačítko Sdílet (Share).

V tuto chvíli by se Vám měla zobrazit obrazovka účastníka, abychom mohli vidět, co přesně vidí na svém počítači.

Nyní vidíte ve spodní části bílý rámeček sdílení obrazovky – klikněte na tlačítko Skrýt (Hide) na pravé straně.

Je možné, že tento rámeček se nezobrazí, tak se nic neděje a můžeme pokračovat dále.

Případně pokud by zelené tlačítko Sdílet obrazovku nefungovalo, tak při najetí do části s videem, které je v pravém horním rohu stránky, pak je v levém spodním rohu prostřední tlačítko Sdílet obrazovku.

Pokud účastník používá prohlížeč Safari (ve většině případů používají Mac) a nejde nasdílet obrazovka lze postupovat dle tohoto návodu

Dokud nemá účastník nasdílenou obrazovku, tak není možné pokračovat dále.

Operační systém, prohlížeč a rychlost připojení

Po nasdílení obrazovky účastníka nyní uvidíte jakou používají verzi Operačního systému a prohlížeč. Zda pracují ve Windows nebo na MACU včetně rychlosti jejich připojení.

1. Ověření totožnosti

Jako doklad totožnosti akceptujeme primárně: občanský průkaz nebo cestovní pas. Případně je možno prokázat totožnost náhradním dokladem vydaným policií ČR v kombinaci s dokladem, vydaným státní institucí (řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.), ze kterého je patrná podoba zkoušeného, případně kombinací těchto dokladů. V případě účastníka s cizí státní příslušností lze akceptovat průkaz o povolení k pobytu (biometrickou kartu).

Účastník musí ukázat doklad totožnosti i v případě, že ho má již nafocený v našem systému před registrací a je potřeba zkontrolovat správnost údajů – teoreticky by mohl nafocený doklad totožnosti být v době zkoušky neplatný. Aktuální snímek obličeje při registracích je potřeba vyfotit pouze v případě, že tento snímek je buď tmavý nebo podoba u účastníka se zdá komisi zdánlivě jiná než na snímku v OP.

Cestovní pas

U cestovního pasu je potřeba také vyfotit obě strany dokladu. Přímo v benchmarku od ČNB je uvedeno:

komise ověří totožnost zkoušeného z dokladu prokazujícího totožnost zkoušeného, který zkoušený předloží komisi prostřednictvím kamery v dostatečném detailu a z obou stran, a soulad fotografie s obličejem zkoušeného; komise o ověření totožnosti zkoušeného pořídí printscreeny z kamery, které budou ukládány a dále archivovány jako záznamy o průběhu zkoušky

Druhou stranou dokladu cestovního pasu se rozumí pevná stránka s informacemi o státu:

Průkaz o povolení k pobytu (biometrická karta)

U cizinců, kteří mají Českou republikou vystavený průkaz o povolení k pobytu (biometrickou kartu), postačí, když předloží pouze tento doklad, nemusí předkládat současně i cestovní doklad.

Pokud se jedná o cizince, který má povolený pobyt v jiném státu EU a v České republice se nachází pouze na krátkou dobu, kterou mu např. umožňuje typ pobytu, který má v tomto členském státu, pak musí při kontrole předložit jak průkaz o povolení k pobytu, tak cestovní doklad.

Podoba knížky (formát pasu). Barva přebalu závisí na datu výroby či státní příslušnosti držitele

Forma plastové karty. Účel a typ pobytu uveden v dokumentu

Možnost vyfotit doklad z druhého zařízení

Na druhém zařízení účastník klikne v pravém horním rohu na zelený symbol dokladu

Následně klikne na zelené tlačítko Otočit foťák a nasměrujete na doklad, poté klikne na zelené tlačítko Vyfotit

Možnost nahrát doklad ručně

Účastníci můžou do formuláře vložit soubor, který se následně nahraje do našeho systému stejně, jako když se fotí pomocí kamery. Pokud nemají doklad uložený v PC můžou jej vyfotit mobilním telefonem a poslat si ho na svůj e-mail a následně uložit dle postupu níže.

1. Účastník klikne na políčko Doklad

2.  Po otevření okna klikne na Nahrát doklad ručně

3. Následně klikne na vybrat soubor => vybere obrázek ze souboru (občanský průkaz, pas) => Nahrát

Co je potřeba zkontrolovat – kontrola totožnosti

 • Osobní údaje na dokladu souhlasí s údaji v aplikaci (jméno, příjmení, datum narození)
 • Že fotka na dokladu souhlasí s podobou účastníka
 • Že účastník nemá chybně zadanou adresu (například chybějící nebo špatné číslo ulice apod.) Ale pozor, účastník nemusí mít na osvědčení adresu trvalého bydliště (která je na občance), ale může mít i jinou adresu.
 • Že je doklad platný – datum platnosti dokladu musí být v budoucnosti a že nemá doklad ustřižený roh. Pokud má doklad ustřižený roh, musí mít účastník potvrzení o dočasném dokladu totožnosti od úřadu, které musíme také nafotit a archivovat. Občanský průkaz může mít ze zákona oddělený pravý dolní roh v případě, že se změnil údaj o místě trvalého pobytu, a pravý horní roh v případě, že došlo ke změně rodinného stavu nebo jakékoli jiné matriční události (změna jména, příjmení, osobního stavu a podobně). Takový doklad zůstává platný po dobu 45 dnů od data změny. Ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, změny pohlaví změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu. V těchto případech je k OP vydána “ žlutá kartička“ Kde jsou nové údaje vypsané.
 • Pokud účastník nemá “ žlutou kartičku“ platnost OP lze ověřit zde: https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/default.aspx
 • Nelze akceptovat : Potvrzení, vydané při ohlášení ztráty dokladu, v žádném případě neslouží jako náhradní doklad, kterým by se mohli účastníci v případě potřeby prokazovat.

Možnost upravit adresu, jméno a datum narození u účastníka

Pokud při kontrole dokladu zjistíte, že je některý z údajů chybně uvedený lze ho u účastníka upravit.

 1. U účastníka kliknete na Doklad

2. Následně kliknete na Upravit => lze u adresy, jména i data narození

Nečitelné údaje

Pokud budou fotky rozmazané, je potřeba udělat snímek dokladu několikrát. Nejprve tak, aby byl vidět doklad celý a pak detaily textů.

Pokud budou v administraci nahrané doklady a přesto nebudou čitelné, je možné udělat snímky obrazovky dokladu totožnosti.

Snímky obrazovky dokladu totožnosti

Pokud nebude fungovat focení dokladu v aplikaci, je možné pořídit snímky dokladu totožnosti pomocí snímku obrazovky.

 1. Musím si dané okno maximalizovat na celou obrazovku a kliknout na obraz s dokladem, aby byla fotka co největší a nejlépe vidět.
  1. Detail musí být dostatečný pro účely ověření totožnosti zkoušeného – zkontrolovat foto. Dokud nebude doklad čitelný, je potřeba foto opakovat, případně udělat více fotek celého dokladu a detailů dokladu, aby bylo možné ověřit totožnost účastníka.
  2. Je potřeba pořídit 3 samostatné snímky obrazovky:
   1. První strana dokladu totožnosti
   2. Druhá strana dokladu totožnosti
   3. Obličej zkoušeného
  3. Pokud nepůjde zajistit čitelnost na PC, je možné nasměrovat doklad na kameru telefonu (druhého zařízení), případně jiného zařízení.

Všechny snímky budou archivovány pro případnou kontrolu od ČNB, takže musí být všechny fotky dostatečně čitelné a obličej rozpoznatelný.

Pokud není možné pořídit čitelné záznamy dokladu totožnosti a identifikace zkoušeného, není možné účastníka připustit ze zkoušce.

2. Kontrola místnosti

Dále přejdeme ke kontrole místnosti a nastavení kamer.

 1. Ukažte mi, že se jedná o samostatnou místnost, která je zavřená a dostatečně osvětlená.
 2. Ukažte mi, že nemáte připojený další monitor k počítači.
 3. Nasměrujte kameru na věci na svém stole. Povolený je pouze bílý papír, který mi ukažte z obou stran, psací potřeby, brýle nebo pití.
 4. Ukažte kalkulačku na kameru.
 5. Ukažte mi prostor pod stolem a za monitorem.
 6. Ukažte mi, že nemáte v uších sluchátka.
 7. Všechna další elektronická zařízení v místnosti musí být vypnuta.
 8. Zkontrolujte si, že máte počítač i mobil připojené na nabíječce. Při video přenosu se zařízení rychle vybíjejí a pokud dojde k vybití jednoho ze zařízení, tak je to jako byste u zkoušky neuspěl/a.
 9. Nastavte si druhé zařízení tak, aby kamera zabírala obličej, ruce, pracovní desku stolu včetně klávesnice a monitoru.

Co kontrolovat a na co si dát pozor?

 1. Musí být vidět – obličej, ruce, pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru, přenos obrazovky zkoušeného
 2. Zda je internetové připojení dostatečné
 3. Zda jsou zapnuté všechny kamery na obou zařízeních a mikrofon na hlavním zařízení.
 4. Reproduktory na druhém zařízení musí být vypnuté
 5. Každý uchazeč musí mít vlastní pracovní místo
 6. Pokud je v místnosti pevná linka, musí být vyvěšené sluchátko
 7. Musí se jednat o uzavřenou místnost
 8. Pokud má místnost skleněnou stěnu, komisař nebo administrátor vyzve účastníka, aby se otočil zády ke sklu nebo zatáhnul žaluzie. Pokud to nepůjde, bude komisař během zkoušky dávat na tohoto účastníka větší pozor a případně jej napomene
 9. Pozor na chytré hodinky, případně další chytrá zařízení v místnosti
 10. Při registracích je třeba kontrolovat, zda účastníci nemají nastavený vzdálený přístup a sdílení obrazovky s třetí osobou – pokud by se u někoho zobrazila v pravém rohu notifikace ohledně sdílení obrazovky, tak je potřeba ihned zkontrolovat spuštěné programy.

V případě, že je v místnosti skládá zkoušku více účastníků

 1. Kontrolu celé místnosti pomocí elektronického zařízení provede pouze 1 účastník
 2. Účastníci musí mít mezi sebou dostatečné rozestupy – kvůli ozvěně
 3. Pracovní prostor a pomůcky je nutné kontrolovat u každého účastníka samostatně
 4. Jakmile jeden z účastníků ukončí zkoušku musí opustit místnost – upozornit při registraci

3. Hlavní zařízení

Sdílení videa z hlavního zařízení

Nyní si zapněte video pomocí zeleného tlačítka Video v horní liště.

Zobrazí se nám video z přední kamery od účastníka se sdílenou obrazovkou.

Případně pokud by zelené tlačítko nefungovalo, tak při najetí do videa dole uprostřed napravo od červeného tlačítka kliknout na Zapnutí / Vypnutí kamery.

Pokud by se stalo, že při sdílení obrazovky a zapnutí videa spadne spojení, tak je potřeba, aby účastník nastavil druhé zařízení, tak aby snímalo: obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru. V takovém případě není nutné, aby bylo na hlavním zařízení sdílené i video.

Text z benchmarku od ČNB: technické zařízení s trvale zapnutým mikrofonem a s kamerou, případně kamerami, umístěnými tak, aby po celou dobu konání zkoušky byl snímán obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu, včetně klávesnice a monitoru, jsou-li využívány

Vypnutí programů

Nyní si ve svém počítači vypněte všechny programy kromě internetového prohlížeče. Toto registrující zkontroluje pomocí spuštění Správce úloh

V internetovém prohlížeči si nechte otevřenou pouze záložku se stránkou vectorcertifikace s distančními certifikacemi, všechny ostatní záložky musí být zavřené.

Zmenšení videa u účastníka

Nyní si můžete zmenšit okno videa pomocí zeleného tlačítka Zmenšit v horní liště.

Celá obrazovka

Otevřete prohlížeč na celou obrazovku pomocí zeleného tlačítka Celá obrazovka v horní liště.

Případně pokud by zelené tlačítko nefungovalo, tak pomocí kláves F11 (případně fn + F11, Na Macu – Ctrl + Command + F) nebo v prohlížeči nastavení -> lupa

V případě, že dojde k jakémukoliv problému, dejte nám přes mikrofon vědět, ohlaste se svým jménem a počkejte na vyzvání od komisaře.

Pokud by komisař ihned neodpovídal, nic se neděje, v klidu vyčkejte a ozvěte se znovu, dokud se nepřipojí komisař.

Je možné, že komisař zrovna řeší něco s jiným uchazečem.

Zkušební komise na vás dohlíží po celou dobu konání zkoušky. Připomínám, že v průběhu zkoušky je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa.

V případě úspěšného absolvování zkoušky budete mít nejpozději následující den osvědčení uložené ve svém uživatelském účtu Následně si osvědčení můžete stáhnout.

Pozn. pro komisaře/administrátory: Všichni účastníci bez rozdílu zda u zkoušky uspěli/neuspěli mají po zpracování výsledků k náhledu ve svém uživatelském účtu výsledný Test

Je Vám nyní vše jasné?

4. Kontrola

V tuto chvíli je potřeba zkontrolovat, že má účastník vše v pořádku nastavené

 1. Jsou snímány: obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru
 2. že je dostatečně vidět z druhého zařízení
 3. že má okno na celou obrazovku
 4. že účastník sdílí svou obrazovku včetně videa z hlavního zařízení
 5. že jsou fotky dokladu totožnosti čitelné

Pokud cokoliv není splněno, účastník nemůže být připuštěný ke zkoušce.

Pokud je vše v pořádku, tak administrátor/komisař

 1. Napíše do Hangoutu, že registrace proběhla v pořádku a čeká na kontrolu od předsedy, který dohlíží na účastníky během registrace.
 2. Po potvrzení od předsedy, který během registrace dohlíží na účastníky, že je vše v pořádku povolíme v administraci pro komisaře, že registrace proběhla v pořádku pomocí zeleného tlačítka Zaregistrován u účastníka.

Následně je potřeba registraci potvrdit kliknutím na zelené tlačítko Účastník je v pořádku zaregistrován.

Nyní můžete zahájit zkoušku.

Po ukončení zkoušky se můžete odpojit na obou zařízeních.

Přeji vám hodně štěstí.

V případě že po zaregistrování nejde účastníkovi spustit test klikněte na červené políčko Resetovat. Následně účastník znovu jednou klikne na zahájit zkoušku.

Nezapomeňte odpojit Váš mikrofon a při zodpovídání případných dotazů opět zapnout.

Nyní můžete pokračovat k dalšímu účastníkovi na registraci.

Na konci registrací se komisaři, kteří zatím nesledují účastníky připojí k probíhajícím registracím, které jsou problémové a trvají dlouho, aby pomohli při registraci administrátorům a dalším komisařům, v případě, že bude registrace trvat déle, přeberou registraci od administrátorů, aby se administrátoři mohli odpojit.

Na konci registrací se komisaři, kteří zatím nesledují účastníky připojí k účastníkům, kteří již vykonávají zkoušku a zkontrolují, že je vše v pořádku nastaveno (zda jsou u účastníků vidět obě ruce, mají zapnuté video apod.) a udělají snímky z průběhu zkoušky. Pokud by bylo potřeba, požádají účastníka o nápravu. Následně se připojí ke svým účastníkům.

Komisař po dokončení registrace přebere své účastníky pro dozor a dá vědět komisaři, který má na starosti účastníky během registrace.

Komisař, který kontroluje účastníky během registrace

Během registrace je potřeba dohlížet na účastníky, kteří již píšou test, když komisaři a administrátoři registrují další účastníky. Komisař, který má toto na starosti:

 1. Musí dávat pozor na všechny účastníky, u kterých již probíhá zkouška.
 2. Pokud některý z administrátorů anebo komisařů zaregistroval účastníka, je potřeba zkontrolovat
  1. zda je vše v pořádku (viz sekce Kontrola)
  2. udělat snímky obrazovky kde bude: sdílená obrazovka účastníka, obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru
  3. zkontrolovat, že jsou kontrola totožnosti účastníka proběhla v pořádku
 3. Pokud je vše v pořádku, potvrdí do Hangoutu, že registrace proběhla v pořádku a účastník může zahájit zkoušku.
 4. Od této chvíle již musí komisař dohlížet na tohoto účastníka.

Nepřipuštění uchazeče ke zkoušce

Registrující rozhodne o nepřipuštění ke zkoušce v případě, že se nepodaří uchazeči splnit všechny potřebné podmínky k připuštění ke zkoušce (nasdílet video, tak aby bylo vidět obličej, ruce, pracovní deska stolu včetně klávesnice a monitoru, přenos obrazovky zkoušeného a zvuk).

V takovém případě se k uchazeči připojí minimálně jeden další komisař, který potvrdí, zda je problém na straně účastníka.

Následně je potřeba oznámit uchazeči, že nemůže být připuštěn ke zkoušce, jelikož nesplnil podmínky pro připuštění ke zkoušce dle Zkouškového řádu.

Všichni registrující a komisaři, kteří byli připojeni u nepřipuštěného uchazeče zapíší do reportu co vedlo k nepřipuštění ke zkoušce.

5. Průběh zkoušky

 1. Komisař má při dohlížení na účastníky otevřeno více videokonferencí naráz v samostatných oknech.
 2. Distanční komisař je od této chvíle povinen sledovat průběh zkoušky.
 3. Jakoukoliv záležitost, která odporuje zkouškovému řádu neprodleně hlásí ostatním členům zkušební komise přes Hangout, oznamuje uchazeči a udělá snímky obrazovky.
 4. V případě podezření z podvádění nebo porušování pravidel je komisař oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky.
 5. V případě, že není přehled o pracovním místě, požádá uchazeče o úpravu směru kamery nebo nasměrování kamery do daného místa, které potřebuje zkontrolovat.
 6. Audiovizuální systém běží po celou dobu zkoušky.
 7. Zkoušený komunikuje s komisařem hlasově.
 8. Během zkoušky má komisař na starosti účastníky, které jsou u něj přiřazeny v administraci pro komisaře. Dále musí dohlížet i účastníky, kde je uveden jako Druhý komisař v administraci pro komisaře, pokud by náhodou prvnímu komisaři vypadnul internet nebo došlo k jinému výpadku.
 9. Uchazeč nesmí opustit okno aplikace s testem po celou dobu zkoušky. Pokud dojde u účastníka během zkoušky k výpadku hlavního zařízení a následně se nepodaří nasdílet již probíhající test, lze tomuto účastníkovi po vyhodnocení  závažnosti, míry zavinění ze strany zkoušeného a vliv na řádný průběh zkoušky pokud komise jednomyslně odsouhlasí (tj. všichni členové komise souhlasí) a  v souladu se zkouškovým řádem povolit účastníkovi nový test tzn. opakování zkoušky. V takovém případě je následně potřeba tuto skutečnost zapsat do reportu.  Zápis provede komisař, který s účastníkem daný problém řešil. Do reportu je potřeba kromě popisu situace doplnit i snímky obrazovky. První snímek bude obsahovat výpadek a druhý znovu zahájení nového testu. Následně bude uvedena tato skutečnost ve zkrácené formě v protokolu. Viz vzor zde : Odkazy pro komisaře
 10. Pokud uchazeč používá klávesnici nebo provádí nepovolené úkony, vydá aplikace zvukové upozornění.
 11. Snímky obrazovky k zachycení aktivity zkoušeného po dobu konání zkoušky provádějí administrátoři anebo členové zkušební komise pokud mají podezření, že dochází k zakázanému jednání, Elektronické zařízení nereaguje, změní se světelné podmínky, uchazeč nereaguje na výzvu administrátora nebo člena zkušební komise nebo také náhodně.
 12. Je nutné pořídit snímek obrazovky každého účastníka alespoň 1x za půl hodiny z obou zařízení
 13. Pokud účastník neukončí zkoušku dřív než začne další termín zkoušky( registrace), převezme si takového účastníka komisař/ administrátor, který schvaluje registrace na dalším termínu.
 14. Postup při podvádění u zkoušky – článek V. odstavec 5 – 10 Zkouškového řádu
 15. Při podezření ze zakázaného jednání: komisař napomene uchazeče následujícím sdělením:

„Vážený pane/paní, dopouštíte se zakázaného jednání podle odstavce 8 článku V. zkouškového řádu. Tímto vás napomínám a upozorňuji, že pokud budete v tomto jednání pokračovat, budete ze Zkoušky vyloučen/a.“

Při projevu zakázaného jednání: komisař vyloučí uchazeče ze zkoušky:

„Vážený pane/paní, i přes napomenutí se opakovaně dopouštíte zakázaného jednání podle odstavce 8 článku V. zkouškového řádu. Tímto vás vylučuji ze zkoušky. U zkoušky jste tímto Neuspěl/a. O tomto vyloučení bude pořízen zápis, do kterého se můžete písemně vyjádřit a následně využít opravné prostředky ve smyslu Článku XII. zkouškového řádu.“

 1. Časový limit zkoušky a oprava testu se děje automaticky pomocí aplikace.
 2. Uchazeč je upozorněn na nezodpovězené otázky automaticky v aplikaci.
 3. Po dokončení testu uchazečem je automaticky vidět výsledek zkoušky v uživatelském účtu.
 4. Pokud se vyskytnou důvody ze strany společnosti, pro které bude nutné konání zkoušky předčasně ukončit, může tak administrátor nebo člen zkušební komise učinit a termín zkoušky zrušit. V takovém případě, mají uchazeči, kteří dodrželi veškerá stanovená pravidla a pokyny administrátora nebo člena zkušební komise, nárok na bezplatné opakování zkoušky. V případě přerušení průběhu odborné zkoušky z technických anebo jakýchkoliv jiných (například přerušení spojení) důvodů, které vzniknou na straně uchazeče o odbornou zkoušku, uchazeč u zkoušky neuspěl.
 5. Vyloučení uchazeče ze zkoušky – pokud uchazeči vypadnou obě Elektronická zařízení tak, že nebude možné dohlížet na průběh zkoušky, pokud se uchazeč dopustil zakázaného jednání, případně porušil zkouškový řád. V takovém případě je potřeba aby kterýkoliv komisař tohoto účastníka vyloučil. Je potřeba: Spojit se s uchazečem, pokud je to možné a zeptat se ho, co přesně se přihodilo. Udělat snímky obrazovky prokazující zakázané jednání. Oznámit uchazeči informaci o vyloučení ze zkoušky. Následně je potřeba vyplnit: Zápis o vyloučení uchazeče
 6. Technické problémy, se kterými se může komisař setkat u zkoušky a rady, jak je může komisař s účastníkem řešit najdete v kapitole 8

6. Sepsání Zápisu o vyloučení

Jakmile si komise daného termínu vyloučení účastníka odsouhlasí, zápis o vyloučení a jeho znění sepíše komisař, který daný problém s účastníkem řešil.

Tento komisař, který zápis o vyloučení sepíše, ho následně pošle e-mailem ostatním členům komise k odsouhlasení.+ do kopie přidat podpora@vectorcertifikace.cz   Je potřeba dbát na  pečlivou kontrolu správnosti všech údajů včetně snímku, který odpovídá času vyloučení a termínu zkoušky. 

V zápisu o vyloučení se vždy vyplní textová část tj. Identifikace vyloučeného uchazeče a Popis jednání, které vedlo k vyloučení uchazeče viz vzor níže.

7. Ukončení zkoušky

 1. Účastník může odevzdat test samostatně a po odevzdání se mu zobrazí informace, jak má postupovat dále.

Pokud účastník uspěje:

Gratuluji Vám k úspěšnému složení testu.

Komise nyní musí potvrdit průběh zkoušky. Výsledek zkoušky vám přijde emailem. Osvědčení budete mít ve svém uživatelském účtu.

Nyní si můžete zmenšit okno a vypnout sdílení videa na obou zařízeních.

Mějte se pěkně.

Na shledanou.

Pokud není účastník úspěšný

Bohužel se Vám tentokrát zkouška nepovedla. Nic se neděje, můžete se přihlásit na opravný termín ve vašem uživatelském účtu.

Nyní si můžete zmenšit okno a vypnout sdílení videa na obou zařízeních.

Mějte se pěkně.

Na shledanou.

Pokud účastník neukončí zkoušku dřív než začne další termín

Tohoto účastníka přebírá  předseda / administrátor, který schvaluje registrace, ale neregistruje. Popřípadě dohled nad tímto účastníkem přebere komisař, který již na následujícím termínu nebude komisař / administrátor. 

Po ukončení zkoušky

Komisař nahraje Vectoru report, kde potvrdí, zda byl průběh zkoušky v pořádku a potvrdí výsledky zkoušky, případně připojí připomínky k průběhu zkoušky, nebo jiné návrhy na rozhodnutí zkušební komise.

Komisař nahraje Vectoru veškeré podklady ze zkoušky (snímky obrazovky), které budou dále archivovány a smaže je ze svých zařízení, včetně koše.

Veškeré podklady ze zkoušky zodpovědné osoby (komisaři, administrátoři) nahrávají přímo do Aplikace VECTOR Certifikace nebo pomocí odkazu na DROPBOX v čitelné podobě. Případně zasláním e-mailem, pokud dokumentu obsahuje jakékoliv osobní údaje, je nutné tyto údaje zaslat zaheslované. Po zpracování termínu jsou povinni údaje smazat ze všech svých zařízení, včetně koše.

Vector zveřejní výsledky pro uchazeče – účastníci uvidí výsledky ve svém uživatelském účtu a všichni účastníci obdrží e-mail.

8. Problémy při zkoušce

V případě jakéhokoliv technického problému (výpadek serveru, aplikace, internetového připojení, komunikace mezi komisařem a zkoušeným apod.) nebo jiné nestandardní situace (opuštění okna programu aplikace, otevření jiného programu apod.) komise vyhodnotí jejich závažnost, míru zavinění ze strany zkoušeného a vliv na řádný průběh zkoušky a v souladu se zkouškovým řádem zvolí další postup, včetně možnosti ukončení či opakování zkoušky; informace o technickém problému nebo jiné nestandardní situaci a způsob jejich řešení budou zaznamenány a dále archivovány jako záznamy o průběhu zkoušky

Pokud si omylem zavře stránku s testem

 • Musí dát Ctrl + Shift + T nebo Soubor -> Otevřít zavřenou záložku

Pokud se zruší sdílení obrazovky

 • Komisař vyzve uchazeče, aby zrušil zobrazení na celé okno pomocí zeleného tlačítka Celá obrazovka nebo F11.
 • Pak se přepne do záložky s videokonferencí, kde znovu nastaví Sdílení obrazovky a zapne si kameru.
 • Nyní se může přepnout do záložky s testem a nastavit zobrazení na celou obrazovku.

Pokud nefunguje nebo je pomalé internetové připojení

 • Komisař/administrátor může zkusit vypnout svou kameru, aby se nepřenášelo tolik dat.
 • V případě, že je v místnosti více administrátorů nebo komisařů, požádat je, zda by se mohli odpojit z místnosti.
 • Pokud nejde ani tak, tak požádat jiného komisaře, zda by mohl vyzkoušet nastavit.

Účastník neslyší

 • Zkusit zamávat na účastníka, případně ukázat přes kameru napsané na papír, ať si zapne zvuk.
 • Zkusit se spojit s účastníkem pomocí telefonního čísla.
 • Zkusit napsat účastníkovi do chatu

Není vidět kamera účastníka, ale pouze černá obrazovka

 • Ať účastník zkontroluje, že nemá kameru na notebooku překrytou – některé notebooky mají na kameře černou krytku, kterou je potřeba oddělat

Nejde sdílet obrazovka

 • Pokud nejde sdílet obrazovka, ať si zkusí účastník otevřít video v anonymním okně pomocí Ctrl + Shift + N (Soubor -> Nové anonymní okno)
 • Případně je možné vyzkoušet jiný internetový prohlížeč
 • Pokud účastník používá prohlížeč Safari (ve většině případů používají Mac) a nejde nasdílet obrazovka lze postupovat dle tohoto návodu

Pokud je slyšet ozvěna

 • Je potřeba instruovat účastníka, aby zmáčknul na straně mobilu tlačítko mínus (-), tím se vypnou reproduktory na mobilu a měla by ozvěna zmizet.
 • Účastníci mají problém s tím, že mají vypnutý zvuk, pokud jim někdo volá, ale reproduktor je stále zapnutý, tak proto musí opravdu použít tlačítko na straně mobilu.
 • Pokud ani to nepůjde, tak ať si účastník zapne reproduktory i mikrofon na mobilu a vypne reproduktory i mikrofon na PC.

U účastníka jsou vidět pouze iniciály místo videa

 • Pokud vidíte u účastníka pouze iniciály, tak zkuste znovu otevřít okno s účastníkem nebo kliknout na obrázek s iniciály, zda se vám video načte. Pokud se video nenačte a jsou stále vidět iniciály, kontaktujte účastníka, aby zkontroloval zařízení, zda vše funguje.

Pokud je problém při registraci

 • V případě, že nastane u účastníka při registraci problém ve smyslu, že musí vyměnit zařízení, restartovat apod. komisař / administrátor se odpojí a pokračuje registrací u dalších účastníků. Následně se k dotyčnému vrátí.

Pokud se zobrazuje Hlavní panel i po nastavení Celé obrazovky (Windows)

 • V případě, že se účastníkovi i po nastavení Celé obrazovky nadále zobrazuje Hlavní panel ( lišta) ve spodní části obrazovky je potřeba, aby v nastavení svého počítače postupoval dle níže uvedeného postupu.
 • Účastník klikne v Hlavním panelu do prázdné plochy, následně klikne na Nastavení Hlavního panelu
 • Dále klikne ve spodní části okna na Chování hlavního panelu
 • V posledním kroku zaškrtne políčko Automaticky skrývat hlavní panel

Pokud se zobrazuje Hlavní panel i po nastavení Celé obrazovky ( MacOS)

 • V případě, že se účastníkovi i po nastavení Celé obrazovky nadále zobrazuje Hlavní panel ( lišta) v horní části obrazovky je potřeba, aby v nastavení svého Macu postupoval dle níže uvedeného postupu.
 • Účastník klikne v levém horním rohu na ikonu jablka a vybere System Settings ( česky: Systémové nastavení)
 • Následně v levém menu klikne na řádek Desktop & Dock + napravo zaškrtne Automatically hide and show the Dock ( česky: Automaticky skrýt a zobrazit Dock)

Pokud se účastníkovi zapíná na telefonu spořič obrazovky

 • V případě, že se účastníkům na telefonu zapíná spořič obrazovky a tím se vypíná obraz, mohou v nastavení svého telefonu (Android i iPhone) spořič obrazovky vypnout. Jak postupovat naleznete zde: Jak vypnout spořič obrazovky na telefonu

Pokud není internet a účastník odešle test

 • účastník musí kliknout pravým tlačítkem a dát Znovu načíst (Reload frame)
Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *