Osvědčení u kurzu Vliv inflace na investice a související rizika

Online kurz Vliv inflace na investice a související rizika je zařazen mezi následné vzdělávání na pojištění a také mezi následné vzdělávání na investice. Kurz stačí absolvovat  jen jednou a můžete ho v daném roce využít v rámci pojištění, investic nebo obou oblastí zároveň. Absolvováním kurzu získáte vždy jen osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, konkrétně pro skupinu odbornosti distribuce životního pojištění.

Toto stejné vydané osvědčení můžete použít také jako doklad o úspěšném absolvování kurzu pro následné vzdělávání na investice. Na osvědčení je mimo jiné uveden obsah kurzu, který je prokazatelně zaměřen na investiční problematiku. V § 14a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nejsou stanoveny konkrétní požadavky ani náležitosti dokladu k prokázání trvalého splňování odborných znalostí a dovedností, proto nebudeme vydávat zvláštní certifikát o úspěšném absolvování daného kurzu na investice. Z výše uvedených důvodů podle našeho názoru není překážkou, že na osvědčení je zmíněn zákon o distribuci pojištění a zajištění.

Napsat komentář 0

Vaše e-mailová adresa nebude veřejná. Povinná pole jsou označena *