Nabízím pouze pojištění aut (motorových vozidel), jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?

Pro pojištění motorových vozidel slouží typ zkoušky II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

Pozor, v případě, že nabízíte pojištění motorových vozidel, je třeba zajistit, zda toto vozilo neslouží k podnikatelskému účelu. V případě, že dané motorové vozidlo slouží k podnikatelskému účelu, musíte mít odbornost zkoušky pro pojištění podnikatelů, případně pro pojištění velkých pojistných rizik.