Nabízím pojištění podnikatelů, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?


Pro pojištění podnikatelů neboli pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka je typ zkoušky IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidel a občanského pojištění.

Pozor, v případě této skupiny odbornosti je třeba ověřit, zda dané pojištění nespadá do skupiny distribuce velkých pojistných rizik