Můžu se na distanční certifikaci prokázat elektronickou občankou?


Jelikož aplikaci eDoklady lze používat pouze při komunikaci se státní správou, nadále platí, že na distanční certifikaci platí povinnost prokazovat se fyzickým dokladem totožnosti.

Ověřování vaši totožnosti formou elektronické občanky prostřednictvím aplikace eDoklady z naší strany není možné.