Kolik otázek obsahují zkoušky na úvěry?

Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min):
Počet teoretických otázek: 861
Počet případových studií: 70, celkem tedy 350 otázek případových studií

Zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (120 min)
Počet teoretických otázek: 675
Počet případových studií: 34, celkem tedy 170 otázek případových studií

Zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (120 min)
Počet teoretických otázek: 811
Počet případových studií: 41, celkem tedy 205 otázek případových studií

Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)
Počet teoretických otázek: 646
Počet případových studií: 32, celkem tedy 160 otázek případových studií

Počty zkouškových otázek pro jednotlivé skupiny odbornosti jsou platné pro soubor zkušebních otázek od ČNB ze dne 23.1.2019.
Počet se po aktualizaci zkouškových otázek od ČNB může změnit.