Kde naleznu testové otázky na certifikaci?

Při vytváření objednávky si zkontrolujte zda jste nechali v objednávce zaškrtnutý i online přípravný kurz na certifikaci. Pokud v objednávce toto nebude zaškrtnuto nebudete mít přístup k testům.

Po přihlášení do svého uživatelského účtu naleznete ve spodní části obrazovky zelené políčko TESTY po rozkliknutí tohoto pole se dostanete k přípravným materiálům na certifikační zkoušku.