Jak spustit správce úloh a ukončit aplikace


Běžící aplikace na PC účastníka lze zkontrolovat pomocí Správce úloh. Před nastavením celé obrazovky účastník bude postupovat viz níže.

1. Jak spustit správce úloh a ukončit aplikace na WINDOWS

Takto vypadá obrazovka a spodní lišta na počítači s operačním systémem Windows

Účastník klikne současně na klávesnici Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+Shift+Esc

Jakmile se otevře správce úloh, a účastník nebude mít Aplikace a Procesy na pozadí rozdělené klikne na NÁZEV a spuštěné aplikací a procesy na pozadí se seřadí.

Pokud se tak nestane druhá možnost je kliknout pravým tlačítkem na Název a zadáte Typ poté se ukáže Aplikace nebo Proces na pozadí a dle tohoto rozdělení účastník postupně označí jednotlivé aplikace a následně klikne na ukončit úlohu.

Účastník nechává spuštěnou pouze aplikaci prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Brave) a Správce úloh.

Jakmile budou účastníkem všechny aplikace vypnuté, komisař/administrátor pořídí snímek obrazovky, který obratem nahraje k dokladu ještě než potvrdí do chatu, že je účastník připraven. Následně může účastník kliknout na zelené tlačítko Celá obrazovka

2. Jak spustit správce úloh a ukončit aplikace na MACU

Běžící aplikace na Mac lze zkontrolovat pomocí Vynucení ukončení aplikací. Před nastavením celé obrazovky bude účastník postupovat podle postupu viz níže.

Takto vypadá obrazovka a spodní lišta na Macu

Účastník klikne současně na klávesnici na OPTION+COMMAND+ESC, následně se mu zobrazí okno se spuštěnými aplikacemi.

Účastník postupně označí jednotlivé aplikace a následně klikne na Vynutit ukončení

Účastník k zahájení zkoušky nechá spuštěnou pouze aplikaci prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Brave) a Finder

Jakmile budou účastníkem všechny aplikace vypnuté, komisař/administrátor pořídí snímek obrazovky, který obratem nahraje k dokladu ještě než potvrdí do chatu, že je účastník připraven. Následně může účastník kliknout na zelené tlačítko Celá obrazovka

3. Jak spustit správce úloh a ukončit aplikace na Chromebooku

Běžící aplikace na Chromebooku lze zkontrolovat pomocí spuštění Správce úloh. Před nastavením celé obrazovky bude účastník postupovat podle postupu viz níže.

Účastník klikne současně na klávesnici na Search + Esc

Následně se mu zobrazí okno se spuštěnými aplikacemi. Poté klikne účastník v záhlaví na CPU , tím se seřadí aplikace dle vytížení. Nakonec je potřeba toto okno zvětšit na maximum.

Chcete-li některé aplikace ukončit, klikněte na její název a poté na možnost Ukončit proces

Jakmile budou účastníkem všechny aplikace vypnuté, komisař/administrátor pořídí snímek obrazovky, který obratem nahraje k dokladu ještě než potvrdí do chatu, že je účastník připraven. Následně může účastník kliknout na zelené tlačítko Celá obrazovka

Možné problémy

V případě, že se Vám okno správce úloh se spuštěnými aplikacemi nezobrazí, je to známka toho, že má účastník špatně nasdílenou obrazovku a je nutné účastníkovi sdělit, aby sdílení obrazovky ukončil a nasdílel obrazovku znovu s tím, že klikne na sdílet celou obrazovku.

Jakmile účastník klikne na zelené tlačítko sdílet obrazovku, zobrazí se mu okno Karta prohlížeče / Okno / Celá obrazovka, následně musí kliknout na řádek Celá obrazovka pak klikne na obrázek s náhledem obrazovky tím se aktivuje modré tlačítko Sdílet (Share). Je potřeba vidět všechno co by účastník případně dělal na svém počítači.

Nebo v nabídce Apple v levém horním rohu obrazovky zvolte Vynutit ukončení.

Nebo na PC ve spodní liště kliknete pravým tlačítkem myši, kde se zobrazí roletka s nabídkou. Následně kliknout na řádek Spustit správce úloh.