Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky „všeobecných znalostí“ u zkoušky na pojištění?


Pokud máte alespoň 3 roky praxe v pojišťovnictví, počítané k 1.12.2018, nemusíte prokazovat vykonání maturitní zkoušky vůbec.

Dle § 122 odst. 2 zákona č. 170/2018 Sb.: Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílely na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byly za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 56 odst. 2 tohoto zákona.

V opačném případě musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky již při registraci na ČNB.