Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky „všeobecných znalostí“ u zkoušky na investice?

Pokud máte alespoň 5 let praxe v investičním poradenství nemusíte prokazovat vykonání maturitní zkoušky vůbec.

Dle Čl. 2 bod 14. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V opačném případě musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky již při registraci na ČNB.