Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky „všeobecných znalostí“ u zkoušky na investice?


Pokud máte alespoň 5 let praxe v investičním poradenství, počítané k 3.1.2018, nemusíte prokazovat vykonání maturitní zkoušky vůbec.

Dle Čl. 2 bod 14. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V opačném případě musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky již při registraci na ČNB.

Historicky platila ještě tato výjimka, ale podmínka maturity již musí být od července 2022 také splněna:

Dle Čl. 2 bod 13. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.