Distanční zkouška, co když mi vypadne internet?

V případě přerušení průběhu odborné zkoušky z technických anebo jakýchkoliv jiných (například přerušení spojení) důvodů, které vzniknou na Vaší straně bude výsledek zkoušky hodnocen jako neuspěl.