Distanční certifikace – Krok za krokem

Nastavte si dohledovou aplikaci dle následujícího popisu.

 1. Vyzkoušení dohledové aplikace – několik dní před zkouškou
  1. Kontrola totožnosti
  2. Druhé zařízení
 2. Příprava na zkoušku – v den zkoušky
  1. Pracovní místo

Před certifikací si zkontrolujte, že máte připravený: doklad totožnosti, papír, tužku a kalkulačku. Dále si připojte obě zařízení do elektrické sítě a dojděte si na toaletu, během zkoušky nebude možné opouštět vaše pracovní místo.
Pokud jste připraveni, vyčkejte na příchod komisaře, který zkontroluje, že máte vše v pořádku nastavené a provede registraci před zkouškou.

Vyzkoušení dohledové aplikace – několik dní před zkouškou

 1. Přihlaste se do svého uživatelského účtu.

2. Klikněte na zelené políčko Distanční certifikace

3. Odsouhlasení podmínek – Zaškrtnete

4. Kliknete na políčko Pokračovat v dohledové aplikaci

5. Povolíte přístup ke kameře a mikrofonu

6. V pravém horním rohu vidíte video z vaší kamery

7. Následně kliknete na zelené políčko Sdílet obrazovku v horním řádku

Po zobrazení bílého rámečku kliknete v horním řádku na možnost Celá obrazovka následně kliknete na obrázek s náhledem obrazovky.

Následně se vám aktivuje modré tlačítko Sdílet (Share).

V pravém horním rohu uvidíte sdílení vaší obrazovky.

8. Kliknutím na zelené políčko Video aktivujete kameru.

Kontrola totožnosti

1. Občanský průkaz nebo pas musí být vyfocený a uložený před začátkem registrace než se k vám připojí registrující osoba. V případě účastníka s cizí státní příslušností lze akceptovat průkaz o povolení k pobytu (biometrickou kartu).

POZOR: Na distanční certifikaci je nutné se prokazovat pouze fyzickým dokladem totožnosti, jelikož aplikaci eDoklady je možné používat pouze při komunikaci se státní správou.

2. Pro identifikaci klikněte na zelené tlačítko Doklad v horní liště. Zobrazí se vám okno s obrazem vaší kamery, kde budete fotit doklad totožnosti.

3. Všechny jednotlivé snímky vždy potvrďte po vyfocení zeleným tlačítkem Snímek je čitelný.

4. Nejprve nasměrujte přední stranu dokladu totožnosti na kameru na Vašem zařízení, pořídíte snímek dokladu a zkontrolujete, že je vše čitelné.

5. Následně pořídíte snímek zadní strany dokladu totožnosti a zkontrolujete, že je vše čitelné.

6. Nakonec pořídíte snímek Vašeho obličeje.

V případě že fotíte pas:

Možnost vyfotit doklad z druhého zařízení

Na druhém zařízení kliknete v pravém horním rohu na zelený symbol dokladu

Následně kliknete na zelené tlačítko Otočit foťák a nasměrujete na doklad, poté kliknete na zelené tlačítko Vyfotit

Potvrďte zeleným tlačítkem Snímek je čitelný, tím se snímek uloží do našeho systému.

Možnost nahrát doklad ručně

1. Po otevření okna klikněte na Nahrát doklad ručně

2. Následně klikněte na Browse => vybere obrázek ze souboru (občanský průkaz nebo pas) => Nahrát

Druhé zařízení

1. Zašlete si odkaz pro druhé zařízení na svůj e-mail.

2. Na druhém zařízení si nastavte režim Letadlo a zapněte WIFI. Nebudete tak nikým rušeni

3. Vypněte zvuk vyzvánění i reproduktory (jinak dojde ke zpětné vazbě a zařízení začne vydávat nepříjemný zvuk).

4. Nyní klikněte na odkaz, který jste si poslali na e-mail. Musíte povolit přístup k mikrofonu i kameře

Nyní uvidíte kameru z druhého zařízení a stejný obraz i na prvním zařízeni.

5. Nastavte obraz druhého zařízení tak, aby byl vidět váš obličej, ruce a pracovní deska stolu, včetně klávesnice a monitoru. Ideální vzdálenost druhého zařízení je minimálně 50 cm a maximálně 2 metry od Vás.

Zde si můžete vyzkoušet zkoušku nanečisto, abyste věděli, jak probíhá zkouškový test.

Potvrďte, že jste si vyzkoušeli dohledovou aplikaci a vše funguje v pořádku.

 • Na druhém zařízení vidím celou obrazovku svého prvního zařízení.
 • Na druhém zařízení vidím v pravém dolním rohu video z kamery mého hlavního zařízení.
 • Zvuk se přenáší mezi hlavním a druhým zařízením – může dojít k vazbě zvuku na obou zařízeních, proto budete mít během zkoušky zapnutý mikrofon a reproduktory pouze na jednom zařízení.
 • Dohledová aplikace funguje na obou zařízeních a přenáší obraz i zvuk.
 • Obě zařízení budou připojena do elektrické sítě.
 • Budu v místnosti sám nebo jsem nahlásil na podpora@vectorcertifikace.cz jména dalších účastníků, kteří budou skládat zkoušku ve stejné místnosti.

Kvalitu internetového připojení vašeho zařízení ověříte zde:

Příprava na zkoušku – v den zkoušky

Účastník je povinen mít zapnutá obě zařízení v čase určeného začátku registrace uvedeného ve svém uživatelském účtu před termínem konání zkoušky.

Informaci o čase registrace účastník obdrží i na svůj e-mail.

Ověření totožnosti

Komisaři musí před zkouškou ověřit vaši totožnost, připravte si občanský průkaz nebo pas. Jiné doklady nebudou akceptovány.

Vypnutí běžících aplikací v PC pomocí správce úloh

Komisař musí před zkouškou ověřit, že máte na svém počítači vypnuté všechny běžící aplikace kromě prohlížeče, ve kterém budete zkoušku vykonávat.

 1. Jakmile nasdílíte Celou obrazovku na PC, kliknete současně na klávesnici Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+Shift+Esc. Zobrazí se obrazovka, kliknete na Spustit správce úloh.

2. Následně se zobrazí v okně všechny zapnuté aplikace.

3. Postupně označíte jednotlivé aplikace a následně kliknete na ukončit úlohu.

4. Necháte spuštěnou pouze aplikaci prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera)

Vypnutí běžících aplikací v případě, že používáte Mac (Apple)

 1. Jakmile nasdílíte Celou obrazovku na Macu, kliknete současně na klávesnici Alt + Cmd + ESC případně Option + Cmd + ESC.

2. Postupně označíte jednotlivé aplikace a následně kliknete na Vynutit ukončení

3. Necháte spuštěnou pouze aplikaci prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera) a Finder

Jak spustit správce úloh a ukončit aplikace v případě, že používáte Chromebook

 1. Jakmile nasdílíte Celou obrazovku kliknete současně na klávesnici na Search + Esc

2. Následně se vám zobrazí okno se spuštěnými aplikacemi. Poté kliknete v záhlaví na CPU , tím se seřadí aplikace dle vytížení.

3. Nakonec je potřeba toto okno zvětšit na maximum.

Pracovní místo

 1. Sdělte ostatním, aby vás nerušili a nevstupovali do místnosti v průběhu konání zkoušky a uzavřete místnost.
 2. Vypněte a ukliďte všechna elektronická zařízení, které neslouží pro spojení s komisaři.
 3. Zajistěte, aby byla místnost dostatečně osvětlená.
 4. Zajistěte, aby na vašem stole zůstal pouze: čistý papír z obou stran, psací potřeby, kalkulačka, která není současně komunikačním zařízením (kalkulačka na PC nebo mobilu není povolena), případně brýle a pití.

Účastník bere na vědomí, že uvedené technické požadavky na straně účastníka jsou nezbytné a jejich nesplnění se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.

Zkuste, zda jste vše správně pochopili