Distanční certifikace – Krok za krokem

Nastavte si dohledovou aplikaci dle následujícího popisu.

 1. Vyzkoušení dohledové aplikace – několik dní před zkouškou
  1. Hlavní zařízení
  2. Druhé zařízení
  3. Zkouška nanečisto
  4. Kontrola nastavení dohledové aplikace
 2. Příprava na zkoušku – v den zkoušky
  1. Hlavní zařízení
  2. Druhé zařízení
  3. Kontrola totožnosti
  4. Pracovní místo

Před certifikací si zkontrolujte, že máte připravený: doklad totožnosti, papír, tužku a kalkulačku. Dále si připojte obě zařízení do elektrické sítě a dojděte si na toaletu, během zkoušky nebude možné opouštět vaše pracovní místo.
Pokud jste připraveni, vyčkejte na příchod komisaře, který zkontroluje, že máte vše v pořádku nastavené a provede registraci před zkouškou.

Vyzkoušení dohledové aplikace – několik dní před zkouškou

 1. Přihlaste se do svého uživatelského účtu.

2. Klikněte na zelené políčko Distanční certifikace

3. Odsouhlasení podmínek – Zaškrtnete

4. Kliknete na políčko Pokračovat v dohledové aplikaci

5. Povolíte přístup ke kameře a mikrofonu

6. V pravém horním rohu vidíte video z vaší kamery

7. Následně kliknete na zelené políčko Sdílet obrazovku v horním řádku

Pokud se vám zobrazí bílé okno, kliknete na obrázek s náhledem obrazovky.

Následně se vám aktivuje modré tlačítko Sdílet (Share).

V pravém horním rohu uvidíte sdílení vaší obrazovky.

8. Kliknutím na zelené políčko Video aktivujete kameru.

Druhé zařízení

 1. Zašlete si odkaz pro druhé zařízení na svůj e-mail.

2. Na druhém zařízení si nastavte režim Letadlo a zapněte WIFI. Nebudete tak nikým rušeni

3. Vypněte zvuk vyzvánění i reproduktory (jinak dojde ke zpětné vazbě a zařízení začne vydávat nepříjemný zvuk).

4. Nyní klikněte na odkaz, který jste si poslali na e-mail. Musíte povolit přístup k mikrofonu i kameře

5. Nastavte obraz druhého zařízení tak, aby byl vidět váš obličej, ruce a pracovní deska stolu, včetně klávesnice a monitoru. Ideální vzdálenost druhého zařízení je minimálně 50 cm a maximálně 2 metry od Vás.

Zde si můžete vyzkoušet zkoušku nanečisto, abyste věděli, jak probíhá zkouškový test.

Potvrďte, že jste si vyzkoušeli dohledovou aplikaci a vše funguje v pořádku.

 • Na druhém zařízení vidím celou obrazovku svého prvního zařízení.
 • Na druhém zařízení vidím v pravém dolním rohu video z kamery mého hlavního zařízení.
 • Zvuk se přenáší mezi hlavním a druhým zařízením – může dojít k vazbě zvuku na obou zařízeních, proto budete mít během zkoušky zapnutý mikrofon a reproduktory pouze na jednom zařízení.
 • Dohledová aplikace funguje na obou zařízeních a přenáší obraz i zvuk.
 • Obě zařízení budou připojena do elektrické sítě.
 • Budu v místnosti sám nebo jsem nahlásil na podpora@vectorcertifikace.cz jména dalších účastníků, kteří budou skládat zkoušku ve stejné místnosti.

Příprava na zkoušku – v den zkoušky

Účastník je povinen mít zapnutá obě zařízení v čase určeného začátku registrace uvedeného ve svém uživatelském účtu před termínem konání zkoušky.

Informaci o čase registrace účastník obdrží i na svůj e-mail.

Kontrola totožnosti

 1. Komisaři musí před zkouškou ověřit vaši totožnost, připravte si občanský průkaz nebo pas. Jiné doklady nebudou akceptovány.
 2. Pro identifikaci klikněte na zelené tlačítko Doklad v horní liště. Zobrazí se vám okno s obrazem vaší kamery, kde budete fotit doklad totožnosti.
 3. Nejprve nasměrujte přední stranu dokladu totožnosti na kameru na Vašem zařízení, pořídíte snímek dokladu a zkontrolujete, že je vše čitelné.
 4. Následně pořídíte snímek zadní strany dokladu totožnosti a zkontrolujete, že je vše čitelné.
 5. Nakonec pořídíte snímek Vašeho obličeje.

Možnost nahrát doklad ručně

 1. I v případě, že Vám nefunguje kamera klikněte na políčko Doklad

2. Po otevření okna klikněte na Nahrát doklad ručně

3. Následně klikněte na Browse => vybere obrázek ze souboru (OP) => Nahrát

Pracovní místo

 1. Sdělte ostatním, aby vás nerušili a nevstupovali do místnosti v průběhu konání zkoušky a uzavřete místnost.
 2. Vypněte a ukliďte všechna elektronická zařízení, které neslouží pro spojení s komisaři.
 3. Zajistěte, aby byla místnost dostatečně osvětlená.
 4. Zajistěte, aby na vašem stole zůstal pouze: čistý papír z obou stran, psací potřeby, kalkulačka, která není současně komunikačním zařízením (kalkulačka na PC nebo mobilu není povolena), případně brýle a pití.
 5. Připravte si platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Účastník bere na vědomí, že uvedené technické požadavky na straně účastníka jsou nezbytné a jejich nesplnění se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.