Co se stane když nestihnu vykonat novou zkoušku na penzijní spoření po 5 letech (recertifikaci), ještě než vyprší platnost původního osvědčení?

Novou odbornou zkoušku (recertifikaci) je třeba složit ještě v době kdy máte platný původní certifikát (osvědčení).

V případě že uplyne doba 5 let od složení původní odborné zkoušky, přestáváte splňovat podmínku odborné způsobilosti podle § 78 odst. 1 písm. e) zákona č. 427/2011 Sb.

V takovém případě musí být ukončen smluvní vztah mezi vázaným zástupcem a penzijní společností podle § 83 zákona č. 427/2011 Sb. Vzájemný smluvní vztah může být opět obnoven po tom, co složíte novou odbornou zkoušku (recertifikaci).

Toto obnovení je spojeno s novým zápisem do registru ČNB a správním poplatkem. Proto důrazně doporučujeme složit novou odbornou zkoušku ještě před uplynutím lhůty 5 let od složení původní odborné zkoušky.